fbpx
 

blogSukces poprzez dążenie do rozwoju | dr Sylwia Olszewska

Sukces można zdefiniować na wiele sposobów, można by powiedzieć, że jest to trudna do bezwzględnego zmierzenia wartość, stan, ponieważ zależy od subiektywnych oczekiwań, który opisuje uczucie spełnienia i powodzenie. W zależności od punktu widzenia lub sytuacji społecznej w jakiej się znajdujemy, najprawdopodobniej inaczej określimy co uważamy za sukces. Dr Angela Merkel tym słowem może określić fakt, że liczne czasopisma oraz opinia społeczna na całym świecie uważa ją za najpotężniejsza kobietę świata, którą de facto rzeczywiście jest. Dziecko w szkole podstawowej za sukces uzna zdobycie pierwszego miejsca na olimpiadzie przyrodniczej do której się dużo przygotowywało. Jest to zatem wyjątkowo szerokie pojęcie i bardzo osobisty stan. 

Użytecznym narzędziem na drodze do osiągnięcia sukcesu jest motywacja, jednak jej źródło musi być na tyle niewyczerpane, żeby nie wyschło przy pierwszej porażce. Co ciekawe, niepowodzenia można traktować właśnie w taki sposób, czerpać z nich siłę do dalszego działania i wyciągać wnioski. Wymaga to podobnie jak wiele innych aspektów związanych z psychologią sukcesu zmiany nastawienia które dotychczas nam przyświecało. Na porażkę warto spojrzeć jako na lekcję, przećwiczyć to co nam nie wyszło sto razy, aż dana umiejętność pozwoli nam na dalsze dążenie do sukcesu i poradzenie sobie w przyszłości z sytuacją podobną do tej w której coś się nam nie udało. 

Sama droga do celu jest równie satysfakcjonująca co jego osiągnięcie, czasami odczuwamy nawet większą przyjemność z dążenia niż z osiągnięcia. Wspomniałam o nastawieniu i jego zmianie, spróbuj spojrzeć na dążenie jako proces rozwojowy, zauważ, że umiejętności które zdobywasz aby ułatwić, przyspieszyć itd. sobie uzyskanie np. wymarzonego wyniku na pewnym teście, prawdopodobnie niespodziewanie wykorzystasz w innej sytuacji. Jeżeli uzyskasz na takim sprawdzianie wynik który nie pozwolił ci go zaliczyć, to pomyśl o tym, że przygotowując się do niego ponownie nauki nie będzie tyle samo bo jakąś część przyswoiłaś/łeś już wcześniej. Sukces to nie tylko pozytywny wynik, ale także poczucie, że dałaś/łeś z siebie wszystko, że uczysz się czegoś nowego i stajesz się doskonalsza/y w tym co robisz. Carol Dweck w Nowej Psychologii Sukcesu takie nastawienie określa podejściem typowym dla mistrzów, nastawieniem na rozwój. W tym przekonaniu ważną rolę gra nie tylko sam cel, ale i droga do niego, która pozwala nam się czegoś nauczyć. 

Sukces może odnieść także nie tylko jednostka ale i organizacja, w tym przypadku jest on nieco bardziej materialny, jednak może nim być także zadowolenie pracowników z ich pozycji w firmie. W tej sytuacji, dobrze jest zwrócić uwagę na możliwości jakie daje nam dążenie do osiągnięcia sukcesu. Umiejętności pracownika nie są stałą, fakt, że w chwili zatrudnienia być może nie pochwali się wachlarzem zdolności jaki mają pracownicy wieloletni, nie oznacza, że taki stan rzeczy nie ulegnie zmianie. Dobry menadżer powinien stworzyć warunki które pozwolą zatrudnionym w firmie osobom na rozwój oraz samodoskonalenie. Poprzez zatrudnianie pracowników którzy w ocenie osób zajmujących się rekrutacją mają wrodzony talent, zamyka się drogę dla osób z potencjałem (Carol Dweck), osób które widzą pole do poprawy w swoich działaniach i są chętne do pracy nad sobą. Zdają sobie sprawę z korzyści jakie przynosi zyskiwanie nowych umiejętności, które pozwolą wykonywać swoją pracę efektywniej niż dotychczas. 

Jedna z coachingowych technik opracowana przez Petera Heslina, Dona VandeWalle’a i Gary’ego Lanthama, naukowców zajmujących się badaniem nad zarządzaniem na początkowym etapie warsztatów zakłada uświadomienie uczestnikom, czyli najczęściej kadrze menadżerskiej, jakie korzyści płyną z nauki. Ma to na celu przygotować ich do zmiany nastawienia, jak opisuje to Dweck ze stałości na rozwój. Poprzez stałość autorka rozumie zachowywanie pewnej opinii o pracowniku, sobie, czy staranie się aby opinia o nas w oczach osób z otoczenia pozostała taka sama. Będąc nastawionym na stałość, odbieramy sobie możliwość czerpania motywacji z porażki, nie traktujemy tego jako okazji do nauki i samorozwoju tylko jako cios dla naszej wcześniej nieskazitelnej opinii publicznej, czy nawet samooceny. Poprzez zmianę nastawienia na rozwój, czyli traktowanie wszelkich przeszkód jako okazji do nauki, rozumienie sukcesu jako włożony wysiłek, nie tylko sam osiągnięty lub nie cel.

Nasz stosunek do nauki i pozyskiwania nowych umiejętności gruntuje się dość wcześnie, kiedy słyszymy, że do czegoś mamy talent, a do czegoś nie. Badania Carol Dweck i jej współpracowników pokazują, na przykładzie studentów kierunku lekarskiego na prestiżowej uczeni, co dzieję się gdy studenci nastawieni są na rozwój, a co gdy na ciągłość. Sukcesem dla studentów o rozwojowym podejściu było zdobywanie wiedzy, wierzyli oni w możliwość rozszerzenia swoich umiejętności, co zaowocowało na późniejszym etapie lepszymi ocenami końcowymi, w porównaniu do studentów o stałym nastawieniu. 

Aby w pełni doświadczać szczęścia związanego z sukcesem spróbuj: 

  • otworzyć się na proces który przechodzisz na drodze do niego, 
  • zauważ to czego się nauczyłaś/łeś, 
  • doceń swój wysiłek, 
  • sukcesem jest także wytrwałość w dążeniu do celu i rozwój który nastąpi gdy mu na to pozwolisz poprzez zmianę nastawienia.
https://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2020/09/logo2.png

Moje Media Społecznościowe:

https://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2020/09/logo2.png

Moje Media Społecznościowe:

Copyright © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.