fbpx
 

Coaching
jako droga do sukcesu

Z zastosowania coaching wynika wiele korzyści, gdyż jest działaniem skoncentrowanym na osobie, sprawia, że klient czuje się doceniony, co oddziałuje na jego motywację i dalsze funkcjonowanie, eliminuje stres, wzmacnia pozycje zawodową, klaruje cele i wartości, wzmacnia pewność siebie i atrakcyjność interpersonalną, co prowadzi do wzrostu satysfakcji z życia osobistego i zawodowego. Dla organizacji: coaching usprawnia pracę zespołu, podnosi jego efektywność, identyfikacje pracowników z firmą. Efektem jest wzrost gotowości zespołu do podejmowania ryzyka i zmian. Coaching zwiększa kulturę w organizacji i podnosi morale pracowników.
1. Commit
Commit to health coaching - The support of practice leadership and the care team to health coaching is essential to achieve your goal
2. Build
First, choose the right leader for your health coaching program. The leader may be a nurse, nursing supervisor, nurse practitioner or physician.
3. Recruit
Your current staffing model may support the transition of a current staff member into a health coach role. You may also consider recruiting.
4. Start & track
Introduce your clients to the health coach and explain the goals of the program to them so it is easier to implement.

Coaching
jako droga do sukcesu

Z zastosowania coaching wynika wiele korzyści, gdyż jest działaniem skoncentrowanym na osobie, sprawia, że klient czuje się doceniony, co oddziałuje na jego motywację i dalsze funkcjonowanie, eliminuje stres, wzmacnia pozycje zawodową, klaruje cele i wartości, wzmacnia pewność siebie i atrakcyjność interpersonalną, co prowadzi do wzrostu satysfakcji z życia osobistego i zawodowego. Dla organizacji: coaching usprawnia pracę zespołu, podnosi jego efektywność, identyfikacje pracowników z firmą. Efektem jest wzrost gotowości zespołu do podejmowania ryzyka i zmian. Coaching zwiększa kulturę w organizacji i podnosi morale pracowników.
1. Commit
Commit to health coaching - The support of practice leadership and the care team to health coaching is essential to achieve your goal
2. Build
First, choose the right leader for your health coaching program. The leader may be a nurse, nursing supervisor, nurse practitioner or physician.
3. Recruit
Your current staffing model may support the transition of a current staff member into a health coach role. You may also consider recruiting.
4. Start & track
Introduce your clients to the health coach and explain the goals of the program to them so it is easier to implement.
1. Commit
Commit to health coaching - The support of practice leadership and the care team to health coaching is essential to achieve your goal
2. Build
First, choose the right leader for your health coaching program. The leader may be a nurse, nursing supervisor, nurse practitioner or physician.
3. Recruit
Your current staffing model may support the transition of a current staff member into a health coach role. You may also consider recruiting.
4. Start & track
Introduce your clients to the health coach and explain the goals of the program to them so it is easier to implement.

Kiedy korzystać
z Coachingu

Gdy rozwój pracowników jest wartością firmy, wówczas coaching jest pierwszoplanowym narzędziem. Jest on także skuteczny w przypadku niepowodzeń zespołu, braku umiejętności przywódczych, interpersonalnych, wprowadzania zmian w organizacji. A także w przypadku potrzeby rozwoju indywidualnego i zmiany.

Jak przebiega proces coachingu

Coaching zaczynam się od rozmowy wstępnej, której celem jest zapoznanie się z aktualnymi wyzwaniami i możliwościami klienta, zdefiniowanie zakresu relacji, priorytetów i konkretnych celów. Proces coachingu dzielimy na spotkania (osobiste lub telefoniczne), z zadaniami do wykonania przez klienta pomiędzy tymi spotkaniami. Jako coach dostarczam zasobów w formie literatury, która pomaga klientowi myśleć i działać. Spotkania odbywają się raz na dwa tygodnie lub (dłuższe) raz na miesiąc. Długość relacji zależy od potrzeb i preferencji klienta. Zwykle jest to relacja wielomiesięczna (do 6 miesięcy), ale wyjątkowo coaching może ograniczyć się do jednego spotkania. Relacja coachingu ustaje w momencie realizacji ustalonych celów.
STEP 1Goal setting
Establish your short-term and long-term career goals and a forward-looking career road map.
STEP 2Explore
Help you understand yourself, what is important to you and monitor how changes in your interests, skills relate to your career.
STEP 3Discover
Learn about different careers, understand the components and requirements to make a final decision.
STEP 4Action Plan
Create a tactical plan to get you from where you are today to where you want to be. We help fine-tune your plans.
STEP 1Goal setting
Establish your short-term and long-term career goals and a forward-looking career road map.
STEP 2Explore
Help you understand yourself, what is important to you and monitor how changes in your interests, skills relate to your career.
STEP 3Discover
Learn about different careers, understand the components and requirements to make a final decision.
STEP 4Action Plan
Create a tactical plan to get you from where you are today to where you want to be. We help fine-tune your plans.

Coaching
kiedy z niego korzystać?

Gdy rozwój pracowników jest wartością firmy, wówczas coaching jest pierwszoplanowym narzędziem. Jest on także skuteczny w przypadku niepowodzeń zespołu, braku umiejętności przywódczych, interpersonalnych, wprowadzania zmian w organizacji. A także w przypadku potrzeby rozwoju indywidualnego i zmiany.
Grupowy coaching interwencyjny
może mieć miejsce gdy zespół napotyka na przeszkody wewnątrz organizacji (np. konflikty, nieporozumienia, brak komunikacji) do realizacji powierzonych im zadań. W takiej sytuacji wsparcie osoby spoza organizacji może okazać się dobrym rozwiązaniem.
Grupowy coaching rozwojowy
jest wskazany, gdy, sprawnie działający zespół pragnie zwiększać swoją skuteczność.
Biznes coaching
korzystają z niego menedżerowie średniego szczebla, a także pozostali pracownicy firm, którzy potrzebują indywidualnych spotkań w celu doskonalenia wybranych kompetencji i zwiększenia osobistej efektywności w organizacji.
Executive coaching
adresowany jest do Prezesów, Dyrektorów, kluczowych menadżerów. Dostarcza umiejętności wspierających oraz pomagających w rozwijaniu i radzeniu sobie z trudnościami z obszaru prowadzonego biznesu. Celem coachingu wykonawczego jest wspomaganie rozwoju kluczowych ludzi, którzy rozwijają firmę.
Coaching menedżerski
jest procesem doskonalenia kompetencji w obszarze ważnym dla rozwoju menedżera.Oparty jest na partnerskiej relacji i zaufaniu między coachem a menedżerem.
Coaching życiowy
dotyczy osobistej sfery życia klienta. Koncentruje się na rozwoju osobistym człowieka, jego funkcjonowania w życiu codziennym. Celem może być poprawa umiejętności osobistych w relacjach z bliskimi (rodziną, przyjaciółmi), przejście do nowego etapu w życiu w związku z nową rolą (rodzicielstwo, zmiana zainteresowań zawodowych), itd.

Discover, apply, choose

When it comes to your career management, having a professional career coach at your side is a key element to your support system. Our newsletter will keep you up to date and will guide you through choosing your career.
[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Korzyści
płynące z Coachingu

Z zastosowania coaching wynika wiele korzyści, gdyż jest działaniem skoncentrowanym na osobie, sprawia, że klient czuje się doceniony, co oddziałuje na jego motywację i dalsze funkcjonowanie, eliminuje stres, wzmacnia pozycje zawodową, klaruje cele i wartości, wzmacnia pewność siebie i atrakcyjność interpersonalną, co prowadzi do wzrostu satysfakcji z życia osobistego i zawodowego. Dla organizacji: coaching usprawnia pracę zespołu, podnosi jego efektywność, identyfikacje pracowników z firmą. Efektem jest wzrost gotowości zespołu do podejmowania ryzyka i zmian. Coaching zwiększa kulturę w organizacji i podnosi morale pracowników.
Strengthen your emotional bond
Solid relationships in a marriage are built on trust, emotional intimacy, love and respect.
Improve your
career
Learn how to improve your career, create a lifestyle that encourages more, and how to avoid stress.
Intimacy and
passion
It takes intention and full time involvment to keep passion alive in long-term relationships.
Improve your communication
Successful couples can work through anything, provided they have communication.
Strengthen your emotional bond
Solid relationships in a marriage are built on trust, emotional intimacy, love and respect.
Improve your
career
Learn how to improve your career, create a lifestyle that encourages more, and how to avoid stress.
Intimacy and
passion
It takes intention and full time involvment to keep passion alive in long-term relationships.
Improve your communication
Successful couples can work through anything, provided they have communication.

Working together
for your better life

An article revealed a study where training alone was compared to life coaching combined with training. The study showed that training combined with weekly life coaching increased productivity.
http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2018/01/img-quote-01.jpg

I can’t believe you were able to guide us through this major life decision with just one month of coaching. So, thank you again for helping us see through the fog!

JESSICA & MIKE

http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2018/01/img-quote-02.jpg

She listened to what we wanted to work on and tailored her techniques to our particular situation. She always suggested sensible and practical ways to tackle our issues, and they worked!

EIRINE & MICHAEL

http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2018/01/img-quote-03.jpg

Her passion in life is sharing what she has learned to help you to do the same … if you are willing to listen, learn, and act! I know we wouldn’t be where we are today without her help.

MARIA & JO

Life coaching
in numbers

Before you start your coaching, you’re sure to have a number of questions about the journey you will soon undertake. Here are crunched numbers about it before coaching even begins.
0123456789001234567890                     %
Success for all clients so far
Setting and achieving goals and objectives
012345678900123456789001234567890                     +
Clients consulted in total
Making key decisions and designing success strategies
0123456789001234567890                     +
Certificates and awards globally
Finding the ideal career/work or business
0123456789001234567890                     +
Years of coaching experience
Communicating powerfully and succinctly
0123456789001234567890                     %
Success for all clients so far
Setting and achieving goals and objectives
012345678900123456789001234567890                     +
Clients consulted in total
Making key decisions and designing success strategies
0123456789001234567890                     +
Certificates and awards globally
Finding the ideal career/work or business
0123456789001234567890                     +
Years of coaching experience
Communicating powerfully and succinctly

Co mówią inni
o coachingu

Coaching to pomoc danej osobie we wzmocnieniu i udoskonaleniu działania poprzez refleksję nad tym, jak stosuje konkretną umiejętność i/lub wiedzę. Dotyczy on rozwoju człowieka i wykraczania ponad poziom na jakim się obecnie znajduje. A rozwój ma duże znaczenie dla przeżycia jednostki, jak i organizacji; jest tym samym dla biznesu, czym dla biologii ewolucja.
http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2018/01/quote.png

Thanks so much for helping us find our strong bond again. We can’t tell you how much it’s helped us.

MARIA & WILLIAM

http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2018/01/quote.png

Celeste was a joy to work with. I really enjoy her willingness to explain things and help me think of things in another way.

ERICA

http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2018/01/quote.png

Celeste has truly been a joy to work with. I can’t thank her enough for all of the ways she’s helped me change my life.

KATRIN & SASHA

http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2018/01/quote.png

Thanks so much for helping us find our strong bond again. We can’t tell you how much it’s helped us.

MARIA & WILLIAM

http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2018/01/quote.png

Celeste was a joy to work with. I really enjoy her willingness to explain things and help me think of things in another way.

ERICA

http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2018/01/quote.png

Celeste has truly been a joy to work with. I can’t thank her enough for all of the ways she’s helped me change my life.

KATRIN & SASHA

Visit us anytime

We all know how life can be challenging and hard. And that there’s no answer always to all the issues you may face. We are here to help you.
Address
7 Kings Rd, Portsmouth,
Southsea, PO5 4DJ, UK
Call us
+44 3069 990134
+44 3069 990135
Email
info@celeste.co.uk
contact@celeste.co.uk
http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2020/09/logo2.png

Moje Media Społecznościowe:

http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2020/09/logo2.png

Moje Media Społecznościowe:

Copyright © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.