fbpx
 

HomeSzkolenia | dr Sylwia Olszewska

http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2016/07/bg-headline-11-640x640.jpg

SZKOLENIEINTEGRACJA

jest spotkaniem pracowników organizacji w innych warunkach niż w pracy. Celem szkolenia jest integracja zespołu, poprzez gry i zabawy zespołowe, celem budowania więzi zespołowej i przyjaznej kulturę pracy w organizacji.
http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2017/12/blog-post-01-img-11-640x640.jpg

SZKOLENIEBUDOWANIE ZESPOŁÓW POPRZEZ KONTRAKT

szkolenie 4 h ma na celu spotkanie się osób z każdego zespołu ze swoim przełożonym i ułożenie zasad współpracy w zespole. Szkolenie 3 S – START, STOP, STAY – na bazie 3S pracownicy ustalają swoje nowe zasady pracy, poprzez to szkolenie, osoby czują upełnomocnienie w organizacji, budują świadomość i odpowiedzialność za zespół, pracę i panującą atmosferę w organizacji.
http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2016/07/bg-headline-11-640x640.jpg

SZKOLENIETRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH

szkolenie z komunikacji, zasad przekazywania komunikatów, odbioru, nadawania, brania odpowiedzialności za przekazany komunikat. W szkoleniu zawarte są także techniki asertywnego komunikowania się z osobami z całej organizacji.
http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2017/12/blog-post-01-img-11-640x640.jpg

SZKOLENIEBUDOWANIE ZAUFANIA

Budowanie zaufania w zespole opartej na 5 dysfunkcjach pracy w zespole - celem szkolenia jest wypracowanie zasad funkcjonowania zespołu na bazie 5 dysfunkcji w zespole. Na szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zespołu, jego budowy, funkcjonowania zgodnie z teoria P. Leonciego.
http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2016/07/bg-headline-11-640x640.jpg

SZKOLENIEROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW i trudnych sytuacji

w trakcie szkolenia uczestnicy rozpoznają co dla kogo jest trudne i uczą się poszukiwać wspólnych dobrych rozwiązań. Poznają zasady i technik rozwiązywania konfliktów, oraz radzenia sobie ze stresem.
http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2017/12/blog-post-01-img-11-640x640.jpg

SZKOLENIEJOB CRAFTING

jest to nowa psychologiczna potwierdzona naukowo (autorka: Amy Wrześniewski) metoda pracy z osobami w organizacji. Celem tej metody jest budowanie satysfakcji z pracy, poprzez ,,craftowanie”, czyli przekształcanie swojego stanowiska pracy, by budować satysfakcję z pracy. Tę metodę zaliczam do pozafinansowych metod motywowania pracowników, ponieważ na szkoleniu uczestnicy przekształcają zadania, relacje i podejście do swojej pracy oraz budują sens swojej pracy.
http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2016/07/bg-headline-11-640x640.jpg

SZKOLENIEINTELIGENCJA EMOCJONALNA W BIZNESIE

szkolenie ma za zadanie nauczenie pracowników radzenia sobie z emocjami (swoimi i innych osób z organizacji). Polega na budowaniu świadomości, jak ja wpływam na innych, jak inni wpływają na mnie i dlaczego tak emocjonalnie reaguję a nie inaczej.
http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2017/12/blog-post-01-img-11-640x640.jpg

SZKOLENIEINDYWIDUALNY PLAN ROZWOJU – IPR (coaching)

jest to 10 spotkań indywidualnych (1,5h) z kadrą zarządzającą, celem udoskonalenia posiadanych kompetencji.
http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2016/07/bg-headline-11-640x640.jpg

SZKOLENIELEADERSHIP ACADEMY

to VIII spotkań 1 dniowych z kadrą zarządzającą oraz innymi osobami mającymi obowiązki zarządzania ludźmi (np. zastępcy, brygadzista, Team Leader, Supervisor, lub administracja). Każdy moduł skoncentrowany jest na rozwijaniu i podnoszeniu kompetencji związanych z kierowaniem ludźmi na danym stanowisku.
Moduł I - Ja jako menedżer
Moduł II – Przywództwo i kierowanie zespołem
Moduł III – Rozwiązywanie konfliktów w zespołach
Moduł IV – Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników
Moduł V – Delegowanie i egzekwowanie zadań
Moduł VI – Zarządzanie czasem pracy
Moduł VII – Prowadzenie efektywnych spotkań z pracownikami
Moduł VIII – Menedżer coachem
http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2017/12/blog-post-01-img-11-640x640.jpg

SZKOLENIEDEVELOPMENT CENTER

jest to szkolenie mające na celu wyłonienie potencjałów (kandydatów) z produkcji na lidera grupy.
http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2016/07/bg-headline-11-640x640.jpg

SZKOLENIEPROFESJONALNY HANDLOWIEC

- jaka jest rola przedstawiciela handlowego i organizacja jego pracy
- jak zorganizować czas pracy
- jakie wykorzystywać techniki i strategie negocjacyjne w sprzedaży
- jakie zastosować techniki komunikacji
- psychologia sprzedaży
- jak opanować sztukę prezentacji produktu
- savoir-vivre w biznesie
- ćwiczenia
http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2017/12/blog-post-01-img-11-640x640.jpg

SZKOLENIESZTUKA NEGOCJACJI

- jak efektywnie negocjować, aby ostateczne rezultaty satysfakcjonowały każda ze stron
- jak być stanowczym i opanowanym
- jak planować i prowadzić negocjacje
- jak wykorzystać techniki i strategie negocjacyjne
http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2017/11/img-portfolio-01-640x640.jpg

SZKOLENIEPRZYWÓDZTWO, czyli jak być liderem

- jak rozpoznać typ szefa
- jak skutecznie przekonywać
- jak motywować
- jak zainteresować słuchaczy i utrzymać ich uwagę podczas zebrania
- jak poradzić sobie z danym typy osobowości na zebraniach
- jak ocenić hierarchię potrzeb
http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2016/07/bg-headline-08-640x640.jpg

SZKOLENIEKOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA

jakie są techniki zadawania pytań
- jaki jest język ciała
- ćwiczenia
http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2017/11/img-portfolio-15-640x640.jpg

WARSZTATSZTUKA SPRZEDAŻY, czyli jak sprzedawać skutecznie

- jak osiągnąć zamierzony cel w sprzedaży
- jak utrzymać się w zawodzie profesjonalnego sprzedawcy
- jak skutecznie radzić sobie z poczuciem obezwładniającej niechęci
- jak rozwinąć umiejętności sprzedawcy
- jak rozpoznać potrzeby i objekcje klienta
- jakie zastosować systemy reprezentacji
- jak przygotować się do spotkania z klientem
- ćwiczenia
http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2018/01/img-commitment-01-640x640.jpg

WARSZTATSTRES, czyli jak z nim żyć

- jak rozpoznać objawy przepracowania
- jakie są szybkie i łatwe metody rozpoznawania stresu
- jak radzić sobie ze stresem
- jak pracować w warunkach stresu
- jak funkcjonować w stresie, co robić, czyli jak się go pozbyć lub zredukować
- stres czy nie stres, czeka cię długie życie
- treningi relaksacyjne, wizualizacja
happy family having fun outdoors

SZKOLENIESZTUKA OBSŁUGI KLIENTA

- jak zdobyć i utrzymać klienta
- jak się zaprezentować, aby nawiązać kontakt z klientem
- jak efektywnie porozumiewać się z klientem
- jak zaprezentować produkt
- jak sobie radzić z trudnymi klientami
- jak skutecznie przekonywać i negocjować z klientem
http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2018/01/img-rising-hands-640x640.jpg

SZKOLENIESZTUKA AUTOPREZENTACJI

- jak świadomie wywierać wrażenie w biznesie
- jak skutecznie się zaprezentować
- jak kontrolować poziom wywieranego wrażenia
- jak efektywnie stosować humor
happy family having fun outdoors

WARSZTATWARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO W BIZNESIE

- NLP
- jak zmieniać negatywne przekonania
- jak wydobyć z siebie posiadane zasoby
- marzenia, planowanie, cel
http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2018/01/img-rising-hands-640x640.jpg

WARSZTATSZTUKA TELEMARKETINGU

- jak obsługiwać klienta przez telefon-rozmowy przychodzące i wychodzące
- jak przyjmować reklamacje
- jak obsługiwać klienta w korespondencji
- jak pokonać zmęczenie i stres w pracy z telefonami ćwiczenia
happy family having fun outdoors

WARSZTATWARSZTAT AKTYWNOŚCI I PROAKTYWNOŚCI

- jakie są teorie i czynniki motywacyjne
- jakim jesteś typem pracownika w aspekcie potrzeb
- motywacja a kreatywność
- jak wykorzystać myślenie twórcze
http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2018/01/img-rising-hands-640x640.jpg

SZKOLENIEKONFLIKT INTERPERSONALNY

- jak rozpoznać przedmiot konfliktu
- jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty
- jakie zastosować etapy i style rozwiązania konfliktu
- ćwiczenia
happy family having fun outdoors

WARSZTATSZTUKA PREZENTACJI

- jak zwiększyć efektywność publicznego przemawiania
- jak pokonać strach przed wystąpieniem
- osobowość i style prezentacji
- jak przygotować wystąpienia
- jak nawiązać i utrzymać kontakt ze słuchaczem
- co zrobić aby prezentacja wywarła pożądany efekt
- zakłócenia i niesforni słuchacz
http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2018/01/img-rising-hands-640x640.jpg

SZKOLENIEKONFLIKT INTERPERSONALNY

- jak rozpoznać przedmiot konfliktu
- jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty
- jakie zastosować etapy i style rozwiązania konfliktu
- ćwiczenia

Co mówią inni
o szkoleniach
ze mną

http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2018/01/img-testimonials-career-01-160x160.jpg

The knowledge you gain is priceless…the results are spot on accurate. Worth every penny.

THOMAS BUTTON

http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2018/01/img-testimonials-career-04-160x160.jpg

I wish I’d have known of her services upon leaving college. I would have spent much less time in a professional funk!

MONISHA KALTERBORN

http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2018/01/img-testimonials-career-02-160x160.jpg

Your advice led me to where I am today…This is absolutely the job I’ve been looking for my entire career!

KEVIN MAYFLOWER

http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2018/01/img-testimonials-career-03-160x160.jpg

Within one month I got the job of my dreams in business development with a Fortune 100 company.

AURORA BOREALIS

Zaprojektuję szkolenie czy warsztat
specjalnie dla Ciebie!

Jeśli z prezentowanej tu oferty nie znajdujesz niczego dla siebie lub pracowników w Twojej firmie, czekam na wiadomość od Ciebie
http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2020/09/logo2.png

Moje Media Społecznościowe:

http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2020/09/logo2.png

Moje Media Społecznościowe:

Copyright © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.