fbpx
 

blogPoczucie własnej skuteczności | dr Sylwia Olszewska

Pewnego razu, zostałam zaproszona do wystąpienia na konferencji jako prelegentka, jednak pewna pani z komitetu organizującego uznała, że jestem za dobra. Cokolwiek to znaczy, jestem tej pani wdzięczna. Na początku zasmuciła mnie taka uwaga, ale po głębszej analizie stwierdziłam, że nie powinno mi być z tego powodu przykro. Stwierdzenie tej pani pomogło mi uświadomić sobie, że posiadam umiejętności, które pozwolą mi poradzić sobie z postawionymi przede mną zadaniami, oraz wzmocniło poczucie własnej skuteczności. To samo poczucie zostało dodatkowo wzmocnione przez studentów ze studiów podyplomowych WSB z psychologii, którzy wręczyli mi statuetkę „Oskara dla najlepszego wykładowcy, Rektora UG mianującego mnie dr n. hum.. Takich dużych i małych osiągnięć, czyli skutecznych działań w moim notesiku jest już kilka. Co to może dla mnie oznaczać? Nasze osiągnięcia są świadectwem, że uzyskujemy zamierzony cel przez własne działania. Wierzę, że również Ty spoglądając do swojego myślowego notesu osiągnięć, dostrzegasz je. Jeżeli jednak masz poczucie, że strony tego notesu są jeszcze cały czas białe, lub niedostatecznie zapisane, to proponuję myślową podróż w przeszłość, byś sobie przypomniała swoje sukcesy i bez wachania, grubą czcionką zapisała.

Skąd się biorą sukcesy? Z myślenia i konkretnego działania, wyrażanego w postaci chcę, mogę i działam, a nie tylko z dobrych chęci, z których często nic nie wynika.

Istotne jest, byś pamiętała o swoich działaniach, których się podjęłaś i które zrealizowałaś, gdyż poprzez pamięć o nich wzmacniasz swoje kompetencje oraz wzbogacasz się w metody umożliwiające zrealizowanie zamierzonych celów. Im silniejsze jest Twoje przekonanie dotyczące własnej skuteczności, tym wyższe stawiasz sobie cele i nawet w obliczu niepowodzeń wciąż przejawiasz wysokie zaangażowanie. Kiedy jednak nie doceniasz swoich działań i posiadanych umiejętności zaniżasz przekonanie o własnej skuteczności i skazujesz się na smutki, lęki, negatywne myśli oraz hamującą bezradność.

Kiedy odczuwasz lęk pewnie trudno jest Ci wyjść z „głowy i spojrzeć na sytuację z innej strony. Taka niezdolność wpływa na Twoją skuteczność, oraz obniża samopoczucie a także sprawia, że zaczynasz częściej myśleć o sobie w bardziej negatywnym świetle. Pojawiają się myśli typu: „ludzie na pewno komentują moje umiejętności’’. Prawda jest jednak taka, że ludzie nie myślą o Tobie tak dużo jak Ci się wydaje – nawet jeśli faktycznie jesteś w centrum uwagi. A nawet jeśli myślą, jak pisze Amy Cuddy w książce „Wstań” i tak nie jesteś w stanie nic na to poradzić. Możesz jedynie odbić piłkę. Zjawisko to nosi nazwę „efektu reflektora” i jest jednym z powszechnych, egocentrycznych błędów poznawczych. Efekt reflektora to wrażenie, że ludzie poświęcają Tobie więcej negatywnej, a mniej pozytywnej uwagi niż w rzeczywistości. To, że przeceniasz ilość poświęcanej Ci uwagi nie wynika z egoizmu czy narcyzmu. Robisz to, ponieważ jak każdy człowiek znajdujesz się w centrum własnego wszechświata i mimowolnie w mniejszym lub większym stopniu spoglądasz na świat z własnej perspektywy. 

Proponuję, przestań przejmować się tym co ludzie myślą o Tobie i zwróć uwagę no to jak Twoje myślenie przeszkadza Ci w dążeniu do obranego celu.

Poczucie własnej skuteczności jest jedną z cnót właściwości psychicznych człowieka, która przyczynia się do osiągania wysokiej jakości życia. Twoja jakość życia wzrasta, dzięki przeświadczeniu, iż posiadane przez Ciebie umiejętności są odpowiednie, do poradzenia sobie z określonym celem/zadaniem. Jeżeli chcesz wzmocnić poczucie własnej skuteczności to spróbuj zastosować poniższe środki:

  • koncentruj uwagę na realizacji zadania
  • bądź wytrwała w swoich postanowieniach
  • akceptuj sytuacje, na które nie masz wpływu
  • z niepowodzeń wyciągaj wnioski i ucz się jak nie postępować
  • zaufaj własnym zdolnościom na podstawie przeszłych sukcesów i działaj!

Silne poczucie własnej skuteczności motywuje, ale jednocześnie może zniechęcać do wkładania wysiłku w podjęte działania. Wynika to z analizy, która poświadcza, że korzyści okazały się dla Ciebie mało atrakcyjne lub zapomniałaś docenić swój wpływ i działania pośrednie. Im silniej wierzysz, że masz wpływ na zadanie, tym bardziej aktywny i samostanowiący tryb życia prowadzisz. Kiedy robisz postępy w dążeniu do realizacji celów (zadań) to czujesz się bardziej szczęśliwa. W Twoim mózgu stymulowane są ośrodki szczęścia, sprawiają one, że odczuwasz satysfakcję, co dodaje Ci więcej „mocy’’ i energii do dalszego działania. Sugeruję byś podczas drogi do realizacji celu, zwracała uwagę na małe sukcesy (mniejsze działania) i pamiętała o nich, ponieważ to właśnie one wzmacniają skuteczność i dodają Ci energii oraz umilają Twoją podróż do stacji docelowej.

http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2020/09/logo2.png

Moje Media Społecznościowe:

http://drsylwiaolszewska.pl/wp-content/uploads/2020/09/logo2.png

Moje Media Społecznościowe:

Copyright © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.